פלג פתרונות למי גשם פלג פתרונות למי גשם

טלפון לפרטים (שלוחה 2)

09-7666343

מדריך להתקנת מערכת ניקוז Drenotube

1 .איתור וסימון האיזור המיועד לניקוז

מדריך התקנת צינורות ניקוז Drenotube
מערכות ניקוז Drenotube

הגדר היכן הניקוז צריך להיות ממוקם (איזורים רטובים), גודל וצורת הפריסה של מערכת הניקוז RDRENTUBE .
סמן את קו הניקוז לפני החפירה.
אם האיזור גדול, יכול להיות שיהיה דרוש להתקין יותר מקו אחד או להתקין בצורה של "עצם דג".

2 .חפירת התעלה

התחל לחפור את התעלה בנקודה בה המים יישפכו או בחיבור לקו מערכת ניקוז המרכזי. זה יאפשר להגדיר את
הדרגה הנדרשת כדי להבטיח זרם מים תקין. נדרש שתחתית התעלה תהיה בשיפוע מינימלי של 1% ללא
סכרים, מורדות או כל מחסום אחר למים. הרחב את התעלה לרוחב של 300 מ"מ עבור 6/DR300L3 או 400 מ"מ
.DR370L3/6 עבור
זה לא רק חוסך כח אדם בחפירה, אלא גם יכולת טובה יותר של עמידה בעומס לאחר השלמת המילוי. בדרך כלל
עומק התעלה יוגדר על ידי אורכה והתחום הוא בין 4.0 מטר ל-3 מטר (עומק מירבי הוא 10 מטרים).

3 .התקנת הצינור

הסר את השק המגן איתו מגיע RDRENTUBE לפני מיקום התפזורת בתעלה. הוצא שקי פלסטיק מהתעלה לפני
כיסוי המערכת. מקם את יחידות ה-RDRENTUBE לאורך החלק העליון של התעלה. על היחידות מודפס קו לאורכן
עם הכיתוב "צד זה למעלה".
הסיגמנטים חייבים להיות ממוקמים כאשר הקו הזה הוא כלפי מעלה. החלק הלא מכוסה (1/4 חייב להיות)
ממוקם עם הפנים כלפי תחתית התעלה. חבר את הצינור עם המחבר החיצוני ווודא שהם מוכנסים זה לזה בצורה
מלאה כדי להבטיח חיבור תקין.
במידה ונדרש סיגמנט קצר יותר לסיום ההתקנה ניתן לחתוך את היחידות ולקשור מחדש עם הקשר המקורי, חוט
או סרט דביק. חרוזים עודפים ניתן להשליך לתעלה. כסה את הקצה העליון של הצינור עם כיפת הקצה כדי למנוע
חדירה של חול או אבק לתוך הצינור.
הורד את החלקים של הצינור לתוך התעלה. הקפד למקם את הכיתוב "צד זה למעלה" ועל החיבור בנקודת שפך
המים. חלקי ה- RDRENTUBE הינם גמישים וניתנים להתאמה לתעלות שהן עם עקומות, כאשר שיפוע התעלה
נדרש כדי לעקוף עצים, סלעים או כל מחסום אחר.

מערכות ניקוז Drenotube
מערכות ניקוז Drenotube

4 .סגירת / מילוי התעלה

לפני מילוי התעלה הקפד שלא נשארו שקי פלסטיק על ה-RDRENTUBE . בדוק שוב שהקו הארוך עם הסימון "צד
זה למעלה" ממוקם כלפי מעלה. מלא את התעלה עם החול שנאסף קודם.
אל תמלא את התעלה עם חול אטום לדוגמה אבן גיר או חרסית / טיט. את המילוי ניתן לבצע ידנית או עם
אמצעים מיכניים. אף פעם אל תעבור את נוקשות הטבעת של הצינור הגלי.

דו"ח ביצועים – מספר DR-2404-EN

1 .קוד זיהוי יחיד לסוג המוצר הבא: סדרת DR של RDRENTUBE (לניקוז) עם הסימון הבא:
DRENTUBE® DR300L6, DRENTUBE® DR300L3, DRENTUBE® DR370L6, DRENTUBE® DR370L3
2 .השימוש הרצוי בסדרת DR של RDRENTUBE הוא למערכת ניקוז Drenotube בשימוש תת קרקעי מבוססת כבידה נמצאת

a .בניה אזרחית: פי רכבת, כבישים, כבישים מהירים, תעלות, קירות, מילויי קרקע וכדומה
b .בניה: למגורים ולתעשייה
c .מגרשי ספורט עם דשא טבעי או מלאכותי (כמו כדורגל, גולף וכדומה)
d .אדריכלות נוף, חקלאות וגינון
ניתוח המוצר מבוסס על אורך חיי המוצר כאשר מותקן באתרי בנייה לתקופה של 25 שנה.
המפרט הזה מבוסס על המצב העכשווי של הטכניקה, הידע והניסיון הזמין.
לא ניתן להשתמש בנתון של אורך חיי המוצר כאחריות, אלא אך ורק כאמצעי לבחור מוצרים מתאימים הנגזרים
מאורך חיי המוצר הצפוי של הבנייה.

3 .היצרן

FUMOSO INDUSTRIALS.A.
Levante, No 9 POL. IND LEVANTA
08150 Parets del Vallès (Barcelona – SPAIN)
5 .מערכות לאימות ואבלואציה של ביצועים (CPEV :(4 SYSTEM
EAD 280001-00-0704 :אירופאי טכני אבלואציה מסמך. 6b
22/4/2015 מתאריך ETA 15/0210 :אירופאית טכנית אבלואציה
הארגון שביצע אבלואציה טכנית:
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluna – ITEC

ביצועים נמדדים

ביצועים נמדדים מערכות ניקוז DRENTUBE

ביצועי המוצר כפי שמוגדר לעיל הם בהתאם להסכם על כלל ביצועי המוצר. מסמך זה מוגש בהתאם לתקנה n
(EU (211/305 תחת אחריות בלעדית של היצרן המוזכר לעיל.

דף נתונים טכני DR370L6/3

 

יחידות קו ניקוז מוגמרות

יחידות קו ניזוק מוגמרות

יחידות קו למערכת ניקוז

האחריות הבלעדית של .A.S Industrial Fumoso ושותפיו לגבי תביעות הנוגעות בכל דרך למוצרים פגומים היא
להחליף מוצרים אלו. האחריות בכל מקרה לא תעבור את מחיר ההחלפה של המוצר שנמכר לקונה. יותר מזה,
היצרן לא יהיה אחראי בשום מצב להפסדים או נזקים מיוחדים, ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים. לחברת
.A.S Industrial Fumoso שמורה הזכות לשנות את המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אישור CE DRENTUBE

 

נשמח לעמוד לשרותך

צור איתנו קשר

    דילוג לתוכן